Wat houdt Management by Objectives in?

Een functionering gesprek met werknemers is cruciaal voor organisaties om de productiviteit van werknemers te verhogen en hun resultaten te verbeteren. Prestatiebeoordelingen zijn een jaarlijks proces waarbij de prestaties en productiviteit van een medewerker worden geëvalueerd aan de hand van een vooraf bepaalde reeks doelstellingen.

Ontwikkelgesprek vragen is superbelangrijk, niet alleen omdat het de bepalende factor is bij de loonsverhoging en promotie van een werknemer, maar ook omdat het de vaardigheden, sterke punten en tekortkomingen van een werknemer nauwkeurig kan evalueren.

De prestatiebeoordeling wordt echter zelden goed gebruikt, aangezien bestaande beoordelingsmethoden er niet in slagen de prestatieresultaten van werknemers te internaliseren. Om te voorkomen dat prestatiebeoordelingen niets meer worden dan lege modewoorden, moeten HR-managers hun bestaande proces vernieuwen en proberen een van de zes moderne beoordelingsmethoden te implementeren die hieronder worden vermeld.

Met de juiste beoordelingsmethode kunnen organisaties de prestaties van werknemers binnen de organisatie verbeteren. Een goede methode voor prestatiebeoordeling van medewerkers kan de hele ervaring effectief en lonend maken.

Management by Objectives (MBO) is de beoordelingsmethode waarbij managers en medewerkers samen doelstellingen identificeren, plannen, organiseren en communiceren om op te focussen tijdens een specifieke beoordelingsperiode. Na het stellen van duidelijke doelen, bespreken managers en ondergeschikten periodiek de voortgang die is geboekt om te controleren en te debatteren over de haalbaarheid van het bereiken van die gestelde doelen.

Deze prestatiebeoordelingsmethode wordt gebruikt om de overkoepelende organisatiedoelen effectief af te stemmen op de doelstellingen van werknemers, terwijl de doelstellingen worden gevalideerd met behulp van de SMART-methode om te zien of het gestelde doel specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgevoelig is.

Aan het einde van de beoordelingsperiode (driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) worden medewerkers beoordeeld op hun resultaten.