Valt je bedrijf nog te redden?

Als je de eigenaar of mede-eigenaar van een bedrijf bent, kan er altijd een periode aanbreken waarin het even niet zo goed gaat. Valt je bedrijf nog te redden, of is het beter om de stekker eruit te trekken?

Wat gaat er mis?

Er kunnen tal van oorzaken zijn waardoor het niet zo goed gaat met een bedrijf. Het kan zijn dat er iets van buitenaf speelt. Een economische crisis, bijvoorbeeld. Het is lastig om je hier als bedrijf tegen te wapenen. Op het moment dat consumenten of bedrijven minder geld gaan uitgeven vanwege een crisis, zal je simpelweg minder gaan verdienen. Een gezond bedrijf kan hier vaak op inspelen. Er zijn voldoende reserves ingebouwd, of het personeelsbestand is zodanig opgebouwd dat er gemakkelijk afgeschaald kan worden. Op die manier kunnen verliezen worden opgevangen, of juist worden voorkomen, en lukt het vaak om het bedrijf op de rails te houden tot de crisis voorbij is. Voor bedrijven waarmee het toch al niet zo goed ging, kunnen barre economische tijden de doodssteek betekenen. Dit valt helaas niet altijd te voorkomen, en wordt weleens gezien als een ‘survival of the fittest’.

Ook verkeerde zakelijke keuzes kunnen ervoor zorgen dat een bedrijf in de problemen komt. Er is wellicht te kostbaar vastgoed aangeschaft, of er werkt te veel personeel in verhouding met de omzet. Soms is er simpelweg te lang op te grote voet geleefd, en is er niet goed op de kosten gelet. Vaak breekt er een moment aan waarop de winst of omzet onder druk komen te staan, en een bedrijf in de problemen komt als er niet snel wordt ingegrepen.

Interne problemen als grondslag

Bij bovengenoemde voorbeelden, de verkeerde zakelijke beslissingen, is het vaak het management dat verantwoordelijk kan worden gehouden voor de ontstane problemen. Dit kan voor spanningen zorgen als de directie uit verschillende personen bestaat. Op een moment waarop het niet zo goed gaat, en de ene persoon de ander daar verantwoordelijk voor houdt, ontstaan er snel conflicten. Om te zorgen dat dit niet escaleert, en er uiteindelijk weer een situatie ontstaat waarin er constructief kan worden samengewerkt, kan zakelijke mediation een goede oplossing zijn. Een buitenstaander kijkt met een deskundige blik naar de ontstane problemen, en zal zonder daarbij met een vingertje te wijzen proberen alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen en de problemen op te lossen.

Zijn deze te groot, of zijn de verhoudingen dusdanig bekoeld dat de directieleden niet meer samen kunnen werken, dan zijn er andere maatregelen nodig. Er kan voor worden gekozen om een directielid terug te laten treden, afhankelijk van de wettelijke mogelijkheden. Helaas zit er soms ook niets anders op dan de samenwerking, en daarmee het bedrijf te beëindigen. Ook hier kan een mediator de helpende hand bieden, bijvoorbeeld met een ontbindingsbesluit voorbeeld. Zo wordt de boel, hoe groot de problemen ook zijn, in ieder geval netjes afgesloten.