Welkom op de website van Verder, een ambitieus fiscaal advieskantoor uit Utrecht.

Hoogwaardig fiscaal advies binnen bereik!?

  • Hoogwaardig fiscaal advies
  • Voor middelgrote organisaties
  • Van adviseurs met ervaring bij grote kantoren
  • Voor normale, realistische tarieven

Op deze site vindt u informatie over ons kantoor, onze focus en ons team van ervaren en enthousiaste fiscale professionals. Met ons komt u verder! Meer informatie over de dienstverlening van onze accountants vindt u hier.Toepassing van de Concernregeling WKR bij stichtingen

De concernregeling in de werkkostenregeling (WKR) biedt concerns een soort collectieve vrije ruimte. Daarmee ontstaat een (administratief en) financieel voordeel als aan de voorwaarden van de concernregeling wordt voldaan. Van belang daarbij is te constateren dat alle binnen het concern deelnemende inhoudingsplichtigen gedurende het gehele kalenderjaar deel moeten uitmaken van het concern. Daarmee komt de nadruk te liggen op de situatie per 1 januari van enig jaar.

Om de concernregeling te kunnen toepassen, zijn een aantal administratieve handelingen nodig. Binnen de non-profit omgeving van stichtingen die tot een concernverband behoren, moeten echter vaak ook statutaire bepalingen worden aangepast. Dit betekent dat veel concernstichtingen in aanloop naar 2016 aandacht moeten hebben voor deze regelgeving. Lees meer... 

Vrijwillig opgeven ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 zijn algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI´s) verplicht om bepaalde gegevens op een website te plaatsen. De zoveelste maatregel in een reeks van aanscherpingen aan de eisen waaraan stichtingen of verenigingen met de ANBI-status moeten voldoen.

Niet gek dus dat veel instellingen met deze fiscale status zich de vraag stellen of ze daarvan nog wel voldoende voordeel genieten. Zo hebben vermogensfondsen, bij gebrek veelal aan donateurs, bijvoorbeeld weinig baat bij de mogelijkheid van giftenaftrek in de sfeer van de inkomsten- en vennootschapsbelasting bij die donateurs. Zij beheren vermogen en hebben daarmee relatief weinig baat bij de ANBI-status.

Vanuit de praktijk bereiken ons dan ook signalen van als ANBI aangemerkte instellingen en vermogensfondsen, die overwegen om afstand te doen van hun ANBI-status. Lees meer...

Btw-ondernemerschap bij investering in zonnepanelen

Wie eigenaar is van een zonnepaneel en de daarmee behaalde stroom levert aan zijn energieleverancier, kwalificeert onder voorwaarden als een ondernemer voor de btw. In dat geval mag de eigenaar in beginsel kiezen voor de toepassing van een forfaitair bedrag dat hij aan btw moet berekenen.

Aanvankelijk vond de Belastingdienst dat particulieren met zonnepanelen op hun dak niet kwalificeerden voor het btw-ondernemerschap. Maar uit het zogeheten Fuchs-arrest (HvJ EU, 20 juni 2013, nr. C-219/12) bleek dat de Belastingdienst het ondernemersbegrip toch ruimer moet nemen. Lees meer...

Nieuwe lijst met fiscaal transparante samenwerkingsverbanden

De Belastingdienst heeft op 4 mei 2016 een nieuwe lijst gepubliceerd van buitenlandse samenwerkingsverbanden en rechtsvormen die transparant zijn voor de Nederlandse winstbelastingen. De nieuwe kwalificatielijst is via de website van Belastingdienst te downloaden.

Bij de fiscale beoordeling van samenwerkingsverbanden beziet de Belastingdienst de volgende criteria:

  • de eigendom bij het samenwerkingsverband;
  • de aansprakelijkheid van de participanten,
  • of sprake is van een in aandelen verdeeld kapitaal,
  • alsmede de mogelijkheid tot vrije toe- en uittreding in het samenwerkingsverband.

In de praktijk blijkt de kwalificatie in sommige landen sterk afhankelijk te zijn van de inrichting van samenwerkingsovereenkomst of statuten. De nieuwe lijst is daarom indicatief van aard....

Berichten

Parkeerinstructie


Copyright 2016 - Verder Fiscaal Specialisten

Verder Fiscaal Specialisten B.V.
Herculeslaan 24
3584 AB Utrecht
Postbus 85326, 3508 AH Utrecht
T: +31 [0] 30 20 800 60
E: info@verderfiscaal.nl


Afgezonderd Particulier Vermogen Stamrechtproject Fiscaliteit brancheorganisatie Research & Development Aftrek